ADEM l BEWUSTZIJN l CONTACT
de oplossing voor preventie en herstel bij burnout.

Waar vindt dit plaats?
De individuele trajecten worden 
aangeboden op: 
• Landgoed Amelisweerd in Bunnik
(een groene omgeving draagt bewezen 
significant bij aan herstel);
• en in monumentale gevangenis 
De Vrije Wolf in Utrecht 
(voor geborgenheid en symbolisch uit 
oude patronen ‘losbreken’, tijdens de 
systeemgesprekken)