ADEM l BEWUSTZIJN l CONTACT
de oplossing voor preventie en herstel bij burnout.

Kosten

Individueel consult 90 min €150,-

gesprek met meer dan 1 persoon 90 min €150,-

Ademwerk bij Marieke 120 min € 150,-

Vergoedingen

Luit Afman is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en zijn consulten worden dan ook door de meeste verzekeraars deels vergoed in de aanvullende verzekering. De zorg is vrijgesteld van BTW.

zie voor meer informatie  https://www.de-nfg.nl

Mijn beroepscode

Als systeemspecialist hanteer ik de beroepscode van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

De beroepscodes zijn een richtlijn voor het beroepsmatig handelen, waarin een aantal gedragsregels staan omschreven.

Enkele basisprincipes van de beroepscode zijn: verantwoordelijkheid, integriteit, respect, vertrouwelijkheid en deskundigheid. Hier vloeit o.a. uit voort dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw privacy, geen informatie aan derden wordt verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming en alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Klachtenregeling:

Indien je niet tevreden bent over de geleverde zorg nodigen wij je uit om eerst met ons het gesprek aan te gaan. Wanneer er geen overeenstemming is en het niet goed voelt heeft hulp geen enkele zin. Luit Afman is via de NFG aangesloten bij een klachtenregeling. Meer informatie vind je hier:  https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Registraties:

  • Lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
  • geregistreerd in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd onder nummer 110758194
  • Geregistreerd in het Nederlands Kwaliteitsregister Systeemspecialisten
  • Geregistreerd AGB hulpverlener: 90107196
  • Geregistreerd AGB praktijk: 90066399