ADEM l BEWUSTZIJN l CONTACT
de oplossing voor preventie en herstel bij burnout.

Wat is onze drijfveer?
Ons gevoel van maatschappelijke urgentie, persoonlijke ervaring 
en betrokkenheid bij dit onderwerp. 
Ons land heeft geen groeiend aantal mensen nodig die oververmoeid en 
angstig zijn, maar juist mensen vol moed en vertrouwen. Stress ondermijnt de 
positieve veranderkracht die elk mens heeft. Tevens doet overmatige stress de 
kwaliteiten die uw werknemer in kan zetten in zijn werk teniet. Dat is toch zonde?
Hoe pakken we dit aan?
Beter worden, of liever nog het voorkómen van uitvallen, is waar wij een unieke 
methode voor hebben ontwikkeld. Wij geloven in het terugdringen van het 
ziektepercentage in uw organisatie door middel van drie technieken:
Ademcoaching. Mindfulnesstraining. Systeemtherapie.
ADEM
Kalmeer het zenuwstelsel, zodat het lichaam kan herstellen
  BEWUSTZIJN
Train aandacht en focus, merk zo vroege stress signalen op
  CONTACT
Hoe verhoudt de werknemer zich tot zijn omgeving
Onze abc peilers zijn een unieke mix van technieken afkomstig uit de 
mindfulness, adem- en systeemtheorieën. Door de complementaire werking van 
deze drie methodieken, die in de loop van de jaren individueel hun sporen al 
rijkelijk verdiend hebben, is uw werknemer snel weer aan het werk en bezit 
genoeg vaardigheden om voor de toekomst uitval te voorkomen.